شیوه نامه های پرداخت

*برای مشتریان تهران پرداخت درب منزل امکان پذیر است

*برای مشتریان شهرستان واریز وجه و ارسال مشخصات و ارسال با پست تیپاکس و یا باربری امکان پذیر است

فهرست